ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа в село Ново село

Екип

 

                            РЪКОВОДСТВО В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

   

Мартин Коцев - Директор

Дияна Дянкова  - ЗДУД

 

                            РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

 

Татяна Атанасова  - старши учител

Теодора Апостолова - старши учител

 

                            ВЪЗПИТАТЕЛИ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

 

Мариана Кожухарова - учител ЦОУД

Ганчо Петров - учител ЦОУД

Стефан Русков - учител ЦОУД

Тoодор Казанджиев - старши  възпитател

Евгени Вачев  - старши  възпитател

 

                            ТЕРАПЕВТИ В ЦСОП  - С. НОВО СЕЛО

 

Елена Рацовапсихолог

Александра Петковаарт-терапевт

Йорданка Станимироваарт-терапевт