ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

Екип

 

                            РЪКОВОДСТВО В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

   

Мартин Коцев - Директор

Диана Дянкова  - ЗДУД

 

                            РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

 

Маргарита Момчева - старши учител

Теодора Апостолова - старши учител

Светла Филева-  старши учител на изнесена паралелка в гр. Павликени

 

                            ВЪЗПИТАТЕЛИ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

 

Мариана Кожухарова - учител ЦОУД

Ганчо Петров  - учител ЦОУД

Йорданка Станимирова -  учител ЦОУД

Стефан Русков - старши  възпитател

Пламен Димов  - старши  възпитател

 

                            ТЕРАПЕВТИ В ЦСОП  - С. НОВО СЕЛО

Александра Петковаарт-терапевт

Борислав Илиев - логопед

Елена Рацова психолог