ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа в село Ново село

Полезни връзки

1. Министерство на образованието  и науката -   https://www.mon.bg/

2. Регионално управление на образованието - гр. Велико Търново   -   http://riovt.org/