ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

Бюджет

Бюджет на ЦСОП „Иван Вазов" с.Ново село за 2024 г. :

   Бюджет за 2024 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Бюджет на ЦСОП „Иван Вазов"с.Ново село за 2023 г. :

  Бюджет за 2023 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

 

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2022 г. :

  Бюджет за 2022 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

 

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2021 г. :

  Бюджет за 2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

 

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2020 г. :

   Бюджет за 2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

 

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2019 г. :

   Бюджет за 2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

 

Бюджет на ЦСОП за 2018 г. :

  Бюджет 2018 г.

Бюджет на ЦСОП за 2017 г. :

   Бюджет 2017 г.