ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа в село Ново село

Бюджет

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2022 г. :

Бюджет за 2023 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2022 г. :

Бюджет за 2022 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2021 г. :

  Бюджет за 2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

  Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2020 г. :

   Бюджет за 2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Бюджет на ЦСОП с.Ново село за 2019 г. :

   Бюджет за 2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

   Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Бюджет на ЦСОП за 2018 г. :

  Бюджет 2018 г.

Бюджет на ЦСОП за 2017 г. :

  Бюджет 2017 г.