ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа в село Ново село